Τ: 24410-24695  |  F: 24410-70643

E: al_gcot@yahoo.com

Κάθετες - Οριζόντιες - Ανοιγόμενες - Plisse

Κάθετες Σήτες

Οι κάθετες σήτες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μικρών ανοιγμάτων, κυρίως για παράθυρα και φεγγίτες, με μονόφυλλα ρολά.

Κάθετες Σήτες με οδηγούς

Οι κάθετες σήτες με οδηγούς χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοιγμάτων, κυρίως για παράθυρα και πόρτες, με μονόφυλλα ρολά, για καλύτερη ασφάλεια, αντοχή και λειτουργία.

Ανοιγόμενες Σήτες

Οι ανοιγόμενες σήτες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοιγμάτων, κυρίως για πόρτες κύριας εισόδου και κουζινόπορτες.

Plisse Σήτες

Οι plisse σήτες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοιγμάτων, μεγάλων διαστάσεων. Η χρήση τους είναι εύχρηστη, με μεγάλη αντοχή, ασφάλεια και η κύλισή τους είναι αθόρυβη.

Copyright © AL-GCOT AEBE. Aluminium systems.

All rights reserved.